הארה - כללי

פורסם מאת ב- ב-הארה - כללי

כדי לסיים את החיפוש יש צורך בהחלטה ובמחוייבות מלאה ומוחלטת, אבל להחליט ולהתחייב זה מסוכן.
אם אני לא מחליט, אם אני לא מתחייב עד הסוף, אני לא יכול להיכשל ואני לא יכול להיפגע.

והאגו מפחד מכישלון  ומהכאב המלווה אותו. אם ניסיתי ולא הצלחתי, לא נורא, אולי פעם אנסה שוב. אבל אם התחייבתי, נתתי את כל מה שיש לי, עשיתי את הכי טוב שאני מסוגל ונכשלתי, אין לי מאחורי מה להסתתר.

אז הכישלון הוא מלא ונחרץ...
 
כניסות: 1611
דרג רשומה זו:
2

פורסם מאת ב- ב-הארה - כללי
יום אחד ראו ידידיו של מולא נאסר אדין את מולא מסתובב מתחת לפנס רחוב ומחפש דבר מה על הריצפה.

שאלו אותו:"מולא, מה קרה?" ענה להם "אבדתי את המפתח לביתי".

הצטרפו אליו ידידיו וחפשו שעה ארוכה מתחת לפנס אבל לא מצאו דבר.
לבסוף פנה אליו אחד מחבריו ושאל אותו:"מולא, האם אתה בטוח שהמפתח אבד כאן?"

ענה מולא:"מה פתאום. בוודאי שלא כאן, אבל פה יש פנס".

פרצו עליו חבריו בצחוק ואז ראו שגם מולא צוחק. שאלו אותו:"מולא למה אתה צוחק?"...

כניסות: 1458
דרג רשומה זו:
3

פורסם מאת ב- ב-הארה - כללי
עד ההארה אני מאמין שאני הוא זה שעושה ובוחר. 
ההכרה בכך שאני אינו זה שבוחר או עושה היא תחילת ההארה:
אני יושב עכשיו מול המחשב וחושב לעצמי תוך כדי הכתיבה שאקום ואכין כוס תה. כך החלטתי, אבל לאחר מספר דקות אני מגלה שבעצם נשארתי מול המסך והמשכתי לכתוב.
אם כך מיהו זה שהחליט? אני נאנח ואומר שכנראה שלא באמת רציתי לקום.
אם כך מי היה זה שהחליט? כי אני רציתי לקום להכין לעצמי כוס תה.
מה מגבש רצון להחלטה/פעולה?

האמת היא ש"אני", או לפחות מי שאני חושב שמחליט, נקרא לו מספר הסיפורים בעצם אינו זה שבאמת מחליט או עושה, אלא זה שמתרץ ומסביר בדיעבד את אותן ההחלטות שנתקבלו ומעשים שנעשו. יכול להיות שאומר לעצמי:"עכשיו אקום" ואני באמת קם אבל כמה פעמים החלטתי דבר וגיליתי שנהגתי אחרת?
אם כך מיהו זה שמחליט באמת...

כניסות: 1265
דרג רשומה זו:
1

פורסם מאת ב- ב-הארה - כללי
בפשטות ענווה היא חוסר הצורך להרשים את מי שמסביבי ואת עצמי.
ההבדל בין ענווה לצניעות הוא שבעוד שצניעות נכפת עלי מבחוץ, בין אם על ידי הסביבה או על ידי עצמי, ענווה אינה דורשת כל מאמץ, עשייה, או תשומת לב כי היא פועל יוצא של ההכרה בכך שאיני טוב יותר או פחות מכל אדם אחר...

כניסות: 1890
דרג רשומה זו:
0

פורסם מאת ב- ב-הארה - כללי
הארה  וביטול הסבל

סבל נובע מהאמונה שהמציאות יכולה או צריכה היה להיות אחרת. היא לא.
אם היא הייתה יכולה להיות אחרת – היא הייתה!
בכל פעם שיש סבל יש מאחוריו הנחה סמוייה שהמציאות יכולה או צריכה הייתה להיות אחרת...

כניסות: 813
דרג רשומה זו:
0