מפגשים אישיים עם דיה והרידס


retreat-breath-work  haridas-mifgash-ishi-1  daya-mifgash-ishi-1 אף על פי שמומלץ להגיע לסנגהה ניתן לעיתים לקבוע מפגשים אישיים עם דיה או הרידס
כדי לעבוד באופן אישי. בעיקר כשלוח הזמנים או העבודה אינם מאפשרים הגעה סדירה לסנגהה
או שהנושאים הם מאד אישיים ואינטימיים עד שקשה להתבטא מול קבוצה, עד כמה שתהיה תומכת,
לפחות באופן התחלתי.

ניתן לקבוע מפגש חד פעמי או להגיע למספר מפגשים.

המעוניינים לקבוע פגישה אישית יפנו לדיה בפלאפון: 0523533200 ולהרידס בפלאפון: 0544916694.